Lotta Borg Skoglund

Läkare, forskare, författare och föreläsare med ADHD i fokus

Böcker

Populärkulturella böcker om ADHD och NPF. Flera titlar har översatts till andra språk: engelska, koreanska, danska och estniska.

Översättningar

"Få diagnoser provocerar så mycket som just ADHD. Därför är det extra viktigt att på basis av fakta förklara hur svårigheterna ser ut inifrån. Det tycker jag att Lotta Borg Skoglunds böcker gör på ett oslagbart sätt." - Anki Sandberg, ordförande i Riksförbundet Attention