Lotta Borg Skoglund

Läkare, forskare, författare och föreläsare med ADHD i fokus

ADHD:

från duktig flicka till utbränd kvinna

“… en stark och osentimental beskrivning av hur flickor och kvinnor hamnat fullständigt i bakvattnet inom utredning och forskning. Detta synliggörande inger stort hopp och visar på en väg framåt, som en ADHD:ns metoo.”

Läsarrecension

Om boken

I den här boken som ligger väldigt nära mitt hjärta, vill jag genom forskning, fakta och berättelser från kvinnor jag träffat beskriva hur ADHD kan ta sig uttryck hos flickor och kvinnor samt vilket stöd man kan få. 

Finns också som e-bok och ljudbok. 

Översatt till engelska, koreanska, danska, och estniska. 

Sagt om boken:

”Jag läser, stryker under, kommenterar i marginalen, skrattar och gråter. Igenkänning! När jag läser trillar den ena biten efter den andra på plats. Ibland känns det skönt, ibland smärtsamt.” 

- Läsarrecension 
 

“Patienterna kommer till tals i anonymiserade autentiska berättelser och aha-upplevelserna är många under läsningen. Jag tycker om sättet Borg Skoglund sätter ner foten på. Det finns livslånga funktionsnedsättande tillstånd, punkt.” 

- Inga-Lina Lindqvist, Aftonbladet 

Nyhetstips

Lotta SR 4

Ekot: Ny studie om ADHD

Flickor och kvinnor får i snitt sin ADHD-diagnos fyra år senare i livet än pojkar och män.

"Tyvärr så tänker vi inte ADHD, utan vi tänker ångest, vi tänker depression, vi tänker ätstörningar, vi tänker suicidtankar."

Föreläsningstips

20231110 Hjärndagen 2023

Hjärndagen 2023

Traditionellt har fler pojkar än flickor fått neuropsykiatriska diagnoser, men på senare år har forskare och vården alltmer uppmärksammat de skillnader som finns i symtombild mellan könen. 

ADHD is Chaotic, Costly & Complicated. We need Competence, Community & Compassion.