Lotta Borg Skoglund

Läkare, forskare, författare och föreläsare med ADHD i fokus

Mina företag

Psykiatri, forskning och författarskap

Jag är grundare av två företag med fokus på ADHD och psykisk hälsa: SMART Psykiatri ihop med Martin Hammarström och Letterlife ihop med Gustav Lilja och Håkan Bruce. Duktig Flicka fokuserar på mina populärvetenskapliga böcker och talböcker.

Letterlife

ADHD, hormoner, flickor & kvinnor

Letterlife är en digital plattform för flickor och kvinnor med ADHD där kunskap och insikt om hur ADHD-symtom, livsstilsfaktorer och hormoner hänger ihop lägger grunden för självkännedom och egenvård. Med det långsiktiga målet att förbättra den kroppsliga, psykiska och sexuella hälsan hos flickor och kvinnor med och utan diagnos.

SMART Psykiatri

Psykisk hälsa, vård & utbildning

Vård och utbildning inom psykisk hälsa med fokus på ADHD. En privat vårdgivare och utbildningsorganisation inom psykisk hälsa, specialiserade på ADHD.

Duktig Flicka

Böcker & talböcker

Böcker och digitala publikationer med fokus på populärvetenskap och folkbildning kring ADHD, beroendetillstånd, samsjuklighet och flickors och kvinnors psykiska, kroppsliga och sexuella hälsa.

ADHD - Den svåra konsten att leva livet lagom?