Lotta Borg Skoglund

Publikationer, aktuellt och i pipeline

Forskning Epidemiologi

Förlossningsdepression & ADHD

Depression and anxiety disorders during the postpartum period in women diagnosed with attention deficit hyperactivity disorder

ADHD är en riskfaktor för att få både depression och ångest efter förlossning. Vi hävdar att ADHD alltid bör beaktas inom mödravården, oavsett sociodemografiska faktorer och förekomsten av andra psykiatriska diagnoser.

Publicerad: 2023-01-18

Journal of Affective Disorders, volume 325, pages 817-823 (Mar 2023)

Medförfattare: Anneli Andersson, Miguel Garcia-Argibay, Alexander Viktorin, Laura Ghirardi, Agnieszka Butwicka, Kathrine Bang Madsen, Brian M D'onofrio, Paul Lichtenstein, Catherine Tuvblad och Henrik Larsson