Lotta Borg Skoglund

Publikationer, aktuellt och i pipeline

Forskning Epidemiologi

Time After Time

Failure to Identify and Support Females With ADHD – A Swedish population register study

I den här studien visar vi på att flickor och kvinnor får sin ADHD-diagnos cirka 4 år senare än pojkar och män. De har betydligt mer samsjuklighet och läkemedelsanvändande samt har fler sjukvårdskontakter än pojkar och män med ADHD respektive kvinnor utan diagnos.

Publicerad: 2023-11-28

Journal of Child Psychology and Psychiatry, 28 november 2023

Medförfattare: Inger Sundström Poromaa, Daniel Leksell, Katarina Ekholm Selling, Thomas Cars, MaiBritt Giacobini, Susan Young och Helena Kopp Kallner.