Lotta Borg Skoglund

Publikationer, aktuellt och i pipeline

Forskning Epidemiologi

ADHD & perinatala kvinnor

Attention-Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) Medication Use Trajectories Among Women in the Perinatal Period

I denna populationsbaserade kohortstudie visar vi att mer än hälften av alla kvinnor med ADHD avbröt sin medicinering under graviditeten. Vi fann också att sociodemografiska och kliniska egenskaper hos de som valde att fortsätta motsvarade en allvarligare ADHD.

Publicerad: 2024-03-15

CNS Drugs (Mar 2024)

đŸ€°Attention-Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) Medication Use Trajectories Among Women in the Perinatal Period

💊 In this population-based cohort study we show that more than half of all women with ADHD discontinued their medication during pregnancy.

đŸ˜ïž We also found that sociodemographic and clinical characteristics of those who chose to continue, reflected a more severe ADHD.

🙌 Great job and thanks for good collaboration Kathrine Bang Madsen, Mette Bliddal, Trine Munk-Olsen, Malene Galle Madsen, Chaitra Srinivas, Per Hove Thomsen, Jacqueline M. Cohen, Henrik Larsson, Veerle Bergink, Isabell Brikell and Xiaoqin Liu!

Medförfattare: Kathrine Bang Madsen, Mette Bliddal, Henrik Larsson, Trine Munk-Olsen, Malene Galle Madsen, Per Hove Thomsen, Veerle Bergink, Chaitra Srinivas, Jacqueline M. Cohen, Isabell Brikell och Xiaoqin Liu