Lotta Borg Skoglund

Läkare, forskare, författare och föreläsare med ADHD i fokus

Press Forskning

Media om Time After Time

ADHD-forskning i mediarapporteringen

Det gör mig så glad att ny ADHD-forskning får ett sådant genomslag media. Hurra för förändringens vindar! Mitt mål är att skillnaden i diagnosticering av, medvetenhet om och behandling för ADHD inte ska gynna pojkar/män och flickor/kvinnor olika.

Publicerad: 2023-12-12

ADHD is Chaotic, Costly & Complicated. We need Competence, Community & Compassion.