Lotta Borg Skoglund

Läkare, forskare, författare och föreläsare med ADHD i fokus

Video

TV4 Nyhetsmorgon

Kvinnor får ADHD-diagnos flera år senare än män

Lotta Borg Skoglund berättar om Time after Time, en ny studie om diagnosticering av ADHD. Flickor får sin diagnos senare än pojkar och har betydligt mer samsjuklighet och läkemedelsanvändande, samt har fler sjukvårdskontakter än pojkar och män med ADHD respektive kvinnor utan diagnos.

Publicerad: 2023-12-03

ADHD is Chaotic, Costly & Complicated. We need Competence, Community & Compassion.