Lotta Borg Skoglund

Läkare, forskare, författare och föreläsare med ADHD i fokus

Ljud Forskning

Ekot: Flickor och ADHD

Tyvärr så tänker vi inte ADHD, utan vi tänker ångest, vi tänker depression, vi tänker ätstörningar, vi tänker suicidtankar.

Flickor och kvinnor får i snitt sin ADHD-diagnos fyra år senare i livet än pojkar och män. Då har dom utvecklat högre grad av psykisk ohälsa, tagit mer mediciner och haft många fler vårdtillfällen.

Publicerad: 2023-12-02

Lotta SR 4 Liggande Light

Den svenska studien som publicerats i Journal of Child Psychology and Psychiatry visar att flickor och kvinnor i snitt får ADHD-diagnos fyra år senare i livet, än pojkar och män.

Då har dom utvecklat högre grad av psykisk ohälsa, tagit mer mediciner och haft många fler vårdtillfällen, än pojkar med ADHD eller flickor utan ADHD säger forskaren, Lotta Borg Skoglund, som är docent i psykiatri vid Institutionen för kvinnor och barns hälsa på Uppsala Universitet.

ADHD is Prevalent, Persistent & Problematic. We need Prediction, Phenotyping & Psychoeducation.