Lotta Borg Skoglund

Läkare, forskare, författare och föreläsare med ADHD i fokus

Forskning Artikel

Adhd och medicinering

Långvarig användning av adhd-medicin ökar risken för hjärt- och kärlsjukdomar – ny svensk studie får internationell uppmärksamhet

I en ny studie vid Karolinska Institutet i Stockholm visar Zheng Chang och hans forskarkollegor att långvarig användning av adhd-medicin ökar sannolikheten för hjärt- och kärlsjukdomar.

Publicerad: 2023-11-29

När Special Nest ringer upp Zheng Chang för en intervju bekräftar han resultaten, men han varnar samtidigt för en övertolkning av risken. "Som vid all medicinsk bedömning bör kliniker också se till individen och väga riskerna mot de väldokumenterade fördelarna med adhd-medicinering för patienterna", säger han. Även läkaren och forskaren Lotta Borg Skoglund är inne på samma spår.

– Jag välkomnar väl genomförda och stora epidemiologiska studier som undersöker både risker och nytta med adhd-behandling hos vuxna. Det har saknats välgjord forskning på vuxna och på långtidseffekter av medicinering och den här studien är ett viktigt bidrag till den växande kunskapsbasen."

ADHD is Prevalent, Persistent & Problematic. We need Prediction, Phenotyping & Psychoeducation.