Lotta Borg Skoglund

Publikationer, aktuellt och i pipeline

Forskning

Långvarig ADHD-medicinering

Factors Associated With Adherence to Methylphenidate Treatment in Adult Patients With Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder and Substance Use Disorders

Om man fortsätter ta sin medicin under lång tid är det ofta ett tecken på att den fungerar. Vi kunde visa att de personer med ADHD och beroende som hade högst dos av ADHD-medicin också hade bäst kvarstannande i behandling.

Publicerad: 2016-06-01

Journal of Clinical Psychopharmacology, volume 36, issue 3, pages 222-228 (June 2016) .

Medförfattare: Lena Brandt, Catarina Almqvist, Brian M DʼOnofrio, Maija Konstenius, Johan Franc och Henrik Larsson