Lotta Borg Skoglund

Läkare, forskare, författare och föreläsare med ADHD i fokus

Föreläsning

Hjärndagen 2023

Adhd, autism och hormoner hos flickor och kvinnor

Föreläsning på Hjärndagen 2023. Traditionellt har fler pojkar än flickor fått neuropsykiatriska diagnoser, men på senare år har forskare och vården alltmer uppmärksammat de skillnader som finns i symtombild mellan könen. Lotta Borg Skoglund är docent i psykiatri vid institutionen för kvinnors och barns hälsa vid Uppsala universitet.

Publicerad: 2023-11-10

ADHD is Chaotic, Costly & Complicated. We need Competence, Community & Compassion.