Lotta Borg Skoglund

Läkare, forskare, författare och föreläsare med ADHD i fokus

Forskning Artikel

FoF: Äldre och ADHD

Få äldre med adhd har rätt diagnos

Äldre personer får sällan tillgång till utredning och behandling av adhd, skriver Lotta Borg Skoglund, överläkare i psykiatri. En svårighet är att några av symtomen kan likna demens.

Publicerad: 2023-11-03

Fram till relativt nyligen var det ovanligt att utreda och behandla adhd hos vuxna och äldre. De senaste tjugo åren har forskningen på vuxenfronten gått framåt, men studier på personer över 50 år är fortfarande ovanliga. Den tillgängliga forskningen visar dock att adhd finns även hos äldre. Samtidigt är det tydligt att det ofta saknas kunskap om denna utsatta grupp i psykiatri, primärvård och äldrevård. Det är till och med svårt att få klarhet i en så enkel sak som hur stor andel av den äldre befolkningen som har adhd. Olika studier ger olika besked. [Läs mer]