Lotta Borg Skoglund

Läkare, forskare, författare och föreläsare med ADHD i fokus

Video

Bokmässan 2023: LBS och Dan Katz

Intervju om ADHD hos Vetenskap och Folkbildning

Intervju i föreningen Vetenskap och Folkbildnings monter om arbetet med att sprida kunskap om ADHD och att skriva väldigt många böcker i ämnet,

Publicerad: 2023-09-28

Intervjuare: Dan Katz, leg. psykolog och vice ordförande för Vetenskap och Folkbildning.