Lotta Borg Skoglund

Läkare, forskare, författare och föreläsare med ADHD i fokus

Video Föreläsning

Barnhjärnans dag 2023

Föreläsning om ADHD och autism hos flickor

Allt fler unga söker hjälp för psykisk ohälsa. Beror det på att vi ställer för många eller för få diagnoser? Varför är det så svårt för oss att se ADHD och autism hos flickor? Och vad får det för konsekvenser?

Publicerad: 2023-04-25

Arrangör: Hjärnfonden