Lotta Borg Skoglund

Läkare, forskare, författare och föreläsare med ADHD i fokus

Forskning Artikel

Forskarkommentar

”Skola på distans kan hjälpa barn med autism och adhd”

Under pandemin fick en del barn en välbehövlig paus från en otrygg skolmiljö, skriver psykiatern och forskaren Lotta Borg Skoglund. Hon efterlyser fortsatt flexibilitet för distansundervisning.

Publicerad: 2022-03-01

Att klara sig genom skolan är en av de viktigaste faktorerna för framtida psykosocial hälsa, medan skolfrånvaro ökar risken för sociala, ekonomiska och hälsomässiga problem även i vuxen ålder. Det framgår bland annat i en amerikansk studie från 2019. Men skolan har inte rätt förutsättningar för att ge individer med olika möjlighet att lära, socialiseras och bibehålla god psykisk hälsa.

Forskningstips

20210107 Parental Experiences Of Homeschooling During The COVID 19 Pandemic

Parental experiences of homeschooling

Den här studien undersöker effekterna av skolstängningar under Covid-19 pandemin i familjer med och utan barn med NPF. Vi kunde konstatera att nedstängningarna sannolikt har långtgående negativa effekter och riskerar att öka ojämlikheten i samhället.

Lästips

20231103 Forskning Och Framsteg (1)

Forskning & Framsteg

Äldre personer får sällan tillgång till utredning och behandling av adhd, En svårighet är att några av symtomen kan likna demens, skriver Lotta Borg Skoglund.

ADHD is Chaotic, Costly & Complicated. We need Competence, Community & Compassion.