Lotta Borg Skoglund

Publikationer, aktuellt och i pipeline

Kvalitativt Forskning

Skolstängningar & covid-19

Parental experiences of homeschooling during the COVID-19 pandemic: differences between seven European countries and between children with and without mental health conditions

Den här studien undersöker effekterna av skolstängningar under Covid-19 pandemin i familjer med och utan barn med NPF. Vi kunde konstatera att nedstängningarna sannolikt har långtgående negativa effekter och riskerar att öka ojämlikheten i samhället.

Publicerad: 2021-01-07

European Child & Adolescent Psychiatry

Volume 31, Issue4

Apr 2022

Pages 649-661

Medförfattare: Lisa B Thorell, Almudena Giménez de la Peña, Dieter Baeyens, Anselm B M Fuermaier, Madeleine J Groom, Irene C Mammarella, Saskia van der Oord, Barbara J van den Hoofdakker, Marjolein Luman, Débora Marques de Miranda, Angela F Y Siu, Ricarda Steinmayr, Iman Idrees, Lorrayne Stephane Soares, Matilda Sörlin, Juan Luis Luque, Ughetta M Moscardino, Maja Roch, Giulia Crisci och Hanna Christiansen