Ny studie! Time After Time

Läkare, forskare, författare och föreläsare med ADHD i fokus

Press Forskning Epidemiologi

Time After Time

Time After Time: Failure to Identify and Support Females With ADHD – A Swedish population register study

I den här studien visar vi på att flickor och kvinnor får sin ADHD-diagnos cirka 4 år senare än pojkar och män. De har betydligt mer samsjuklighet och läkemedelsanvändande samt har fler sjukvårdskontakter än pojkar och män med ADHD respektive kvinnor utan diagnos.

Publicerad: 2023-11-29

Sen diagnosticering och behandling av kvinnor med ADHD

ADHD är Kaotiskt, Kostsamt & Komplicerat. Vi behöver Kompetens, Kunskap och Kompass!