Lotta Borg Skoglund

Läkare, forskare, författare och föreläsare med ADHD i fokus

Video Serie

Diagnosen

Superföräldrar S1 A1

Varför finns det diagnoser och vad ska de vara bra för? Charlie har tre barn, varav två har autism och add. Marlene har dottern Minna som är 21 år och fick sin diagnos add först vid 18 års ålder. Gabriel har två barn med adhd och det var inte alls självklart för honom att hans barn skulle utredas. Samantha pratar med sin son Fidel om den jobbiga tiden före adhd-diagnosen.

Publicerad: 2021-06-30

Programtips

Superföräldrar Npf Stressen

Superföräldrar: NPF-stressen

Många föräldrar som har barn med adhd eller autism vittnar om att de får lägga mycket tid på att få vardagen och fritiden att fungera för barnet. Lotta Borg Skoglund, överläkare i psykiatri, förklarar vad som brukar bli svårt för dessa barn och varför. 

Programtips

Superföräldrar Skuggsyskon

Superföräldrar: Skuggsyskon

I en familj där ett eller flera barn har diagnos påverkas hela familjen och det är inte ovanligt att syskon utan diagnos hamnar i skymundan. Hur skapar man en mer rättvis balans mellan barnen? Hur ska man räcka till som förälder?

ADHD - Den svåra konsten att leva livet lagom?