Lotta Borg Skoglund

Läkare, forskare, författare och föreläsare med ADHD i fokus

Böcker Artikel

Ny bok om beroende

"Adhd är en av riskfaktorerna i vågskålen"

Många med adhd drabbas av beroendesjukdomar, trots att samsjukligheten är vanlig så är vårdsystemet illa smort och sällan i linje med evidensbaserade insatser. En ny handbok visar hur beroendevården kan få ett lyft. "Mycket är vunnet i förtroende om patienten slipper springa hinderloppet runt om i samhället, och kan gå till EN plats med personer som känner en", säger adhd-forskaren och överläkaren Lotta Borg Skoglund till Special Nest.

Publicerad: 2024-01-19

I slutet av 2023 publicerades den bastanta handboken ”Beroende i praktiken – förstå, bemöta & samverka”, vars målgrupp är personer som jobbar inom vård, socialtjänst och på beroendemottagningar. Fyra personers samlade kompetenser har slagits ihop, en av författarna är psykiatriöverläkaren och adhd-forskaren Lotta Borg Skoglund. – Vi upplever att beroendevården historiskt varit präglad av att man antingen ska tycka att beroende är ett biologiskt tillstånd, ett socialt

Text: Josefin Strang

ADHD - Den svåra konsten att leva livet lagom?