Lotta Borg Skoglund

Läkare, forskare, författare och föreläsare med ADHD i fokus

Aftonbladet

Omfattande adhd-utredning avfärdades med "Du har köpt en diagnos"

Emelie Lake blev chockad när regionens läkare sa att hon inte hade adhd. – Svaret jag fick var att jag köpt en diagnos. ”Betalar man så får man”, sa de.

Publicerad: 2024-05-26

Bild: Privat

[Lotta Borg Skoglund kommenterar:]

”Det var så tråkigt att läsa om Emelies djupt beklagliga situation. Det måste vara så förvirrande att bollas mellan olika vårdgivare och få så motstridiga uppgifter”.
Vidare beskriver hon att Smart psykiatri haft ett bra samarbete med den offentliga vården.

"I de fall det inte gör det handlar det nästan alltid om att enskilda läkare, psykologer eller sköterskor utifrån ett personligt, ideologiskt färgat motstånd mot privata vårdgivare”.

Hon fortsätter:

”Om det stämmer att Emelies läkare uttryckt att man kan 'köpa en diagnos via oss' är det naturligtvis en ytterst allvarlig anklagelse mot Smart psykiatri och ett ogiltigförklarande av väldigt många människor som sett sig tvungna att betala för sin vård ur egen ficka”.

Lotta Borg Skoglund rekommenderar Emelie Lake att vända sig till patientnämnden och få sitt ärende prövat.

”Det är djupt beklagligt att det fortfarande finns stora kunskapsluckor och ojämlikhet i vården som drabbar enskilda människor, som Emelie”.

Text: Nelly Kronstrand

ADHD - Den svåra konsten att leva livet lagom?