Lotta Borg Skoglund

Läkare, forskare, författare och föreläsare med ADHD i fokus

Video Föreläsning

Samsjuklighet: (H)järnkoll

Bemötande och stöd vid samsjuklighet

Föreläsning för (H)järnkoll Uppsala om samsjuklighet med fokus på neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Publicerad: 2023-11-07

ADHD is Chaotic, Costly & Complicated. We need Competence, Community & Compassion.