Lotta Borg Skoglund

Läkare, forskare, författare och föreläsare med ADHD i fokus

Gästkrönika: Omtanke

Åren går – ADHD består

En diagnos säger bara att du fungerar annorlunda. En förklaringsmodell däremot, om den är träffsäker, visar precis hur du fungerar annorlunda. Att få en detaljerad och individspecifik förståelse för sin funktion är helt centralt för att åstadkomma en verklig förändring i tillvaron.

Publicerad: 2023-11-16

Men hur är det för dem som får sin diagnos långt senare i livet? Hur blir det när större delen av en persons förväntade livslängd präglas av den här typen av upprepade och oförklarliga nederlag? [Läs mer]