Lotta Borg Skoglund

Läkare, forskare, författare och föreläsare med ADHD i fokus

Video Föreläsning

Insikt Psykiatri 2022

Adhd, depression och p-piller

Lotta Borg Skoglund, docent vid Uppsala universitet och överläkare i psykiatri, föreläser om Adhd, depression och p-piller, i samband med Insikt Psykiatri den 19 oktober 2022.

Publicerad: 2022-10-19

Arrangör: Progress in Mind

Föreläsningstips

20231110 Hjärndagen 2023

Hjärndagen 2023

Traditionellt har fler pojkar än flickor fått neuropsykiatriska diagnoser, men på senare år har forskare och vården alltmer uppmärksammat de skillnader som finns i symtombild mellan könen.

Programtips

Superföräldrar Flickor Med Diagnos

Superföräldrar: Flickor med diagnos

Det är fler pojkar som har diagnos och många flickor får sin diagnos sent i livet. Varför är det så och vad det kan få för konsekvenser? Lotta Borg Skoglund överläkare i psykiatri och forskare är med i studion och ger en fördjupad bild i ämnet.

ADHD is Chaotic, Costly & Complicated. We need Competence, Community & Compassion.