Lotta Borg Skoglund

Läkare, forskare, författare och föreläsare med ADHD i fokus

DN Ekonomi: ADHD på jobbet

De uppmanar arbetsgivare att ta adhd på allvar

Adhd är inte en diagnos som endast drabbar barn i skolåldern och som sedan ”går över” när man blir vuxen – en viktig aspekt som författarna till boken ”Adhd på jobbet” vill lyfta.

Publicerad: 2022-10-23

Författarna vill bland annat stötta upp medarbetare till ett självledarskap.

– Det är bra att sätta ord på det man tycker är diffust och kunna energiplanera. Man ska inte hoppa över arbetsuppgifter men det gäller att veta vilka arbetsuppgifter som tar mer energi, så att man får en chans till återhämtning, säger Martina Nelson.