Lotta Borg Skoglund

Publikationer, aktuellt och i pipeline

Forskning

Barncancer & föräldrars medicinering

Losing a child to adolescent cancer: A register-based cohort study of psychotropic medication use in bereaved parents

Vi undersökte risken för att behöva medicin hos föräldrar som förlorat ett barn i cancer och fann att de använde mer medicin för psykisk ohälsa. Användningen minskade med tiden, men 5 år efter barnets bortgång använde mammor mer medicin, medan papporna efter 2 år inte skilde sig från andra föräldrar.

Publicerad: 2022-10-11

Cancer Medicine,  volume 12, issue 15, pages 6148-6160 (Mar 2023)

Medförfattare: Emma Hovén, Lisa Ljungman, Josefin Sveen, Charlotte Skoglund, Gustaf Ljungman, Rickard Ljung och Anna Wikman