Lotta Borg Skoglund

Publikationer, aktuellt och i pipeline

Forskning

SSRI, graviditet & Hirschsprungs sjukdom

Selective serotonin reuptake inhibitors during pregnancy do not increase the risk of Hirschsprung disease

Tidigare studier har visat ett samband mellan SSRI under graviditet och risk för Hirschsprungs sjukdom, men vi kunde inte hitta någon sådan riskökning i vår stora registerstudie.

Publicerad: 2019-03-01

Journal of Pediatric Surgery

Volume 54, Issue 11

Nov 2019

Pages 2398-2401

Medförfattare: Anna Löf Granström och Tomas Wester