Lotta Borg Skoglund

Publikationer, aktuellt och i pipeline

Forskning Epidemiologi

Rökning & graviditet

Familial confounding of the association between maternal smoking during pregnancy and ADHD in offspring

Kvinnor som röker under graviditeten har högre risk att få barn med ADHD. Är det nikotinet som påverkar fostret eller kan det vara så att det är själva ADHD:n som ärvs från mamma till barn?

Publicerad: 2013-07-30

The Journal of Child Psychology and Psychiatry

Volume 55, Issue 1

January 2014

Pages 61-68

Medförfattare: Qi Chen, Brian M D'Onofrio, Paul Lichtenstein och Henrik Larsson