Lotta Borg Skoglund

Läkare, forskare, författare och föreläsare med ADHD i fokus

Press Böcker

Bokrelease: Beroende i praktiken

Nu finns Beroende i praktiken i handeln!

“Beroende i praktiken riktar sig till dig som i ditt nuvarande eller blivande yrke möter personer med beroende och deras anhöriga, såsom socionom, beroendestödjare, anhörigkonsulent, hälsopedagog, psykolog, sjuksköterska eller läkare.”

Publicerad: 2023-11-20

Nyhet! Beroende i praktiken

En bok för att ge dig stöd i ditt yrke som socionom, boendestödjare, anhörigkonsulent, hälsopedagog, psykolog eller läkare när du möter personer med beroende och deras anhöriga.

Författad tillsammans med  beteendevetaren Carina Bång samt socionomerna Lotta Bratt Becker och Ingrid Kristoffersson-Rosin.

Natur & Kultur

ISBN: 978-91-27-461376