Lotta Borg Skoglund

Läkare, forskare, författare och föreläsare med ADHD i fokus

Video

Danmarks folketing

Temamöte i danska jämställdshetsutskottet om flickor och kvinnor med ADHD.

Temamøde i Ligestillingsudvalget om piger og kvinder med ADHD.

Publicerad: 2023-11-21

ADHD - Den svære kunst at leve livet helt rigtigt?