Lotta Borg Skoglund

Läkare, forskare, författare och föreläsare med ADHD i fokus

Ljud

P4 Stockholm

Färre flickor än pojkar får diagnosen ADHD

Färre flickor än pojkar får diagnosen ADHD. Trots att det inte finns något som tyder på att det skulle vara vanligare bland pojkar.

Publicerad: 2022-05-05

Den största orsaken är att ADHD kan tas i olika uttryck och flickor är mer sällan utåtagerande.

"Utmaningen är att hitta de här flickorna som kämpar med att dölja sina svårigheter", säger Lotta Borg Skoglund.