Lotta Borg Skoglund

Läkare, forskare, författare och föreläsare med ADHD i fokus

Video Föreläsning

Hjärnans dag 2022

Vad kan man göra som förälder och närstående till barn med ADHD?

Vad kan man göra som förälder och närstående till barn med ADHD, hur kan man tackla diagnosen som vuxen, på jobbet och hur är det att åldras med funktionsnedsättningen? ADHD kan ta sig mycket olika uttryck utifrån biologiska skillnader mellan könen och kvinnors symtom kan bli värre senare i livet samt påverkas av hormonella svängningar.

Publicerad: 2022-09-13

Hör Lotta Borg Skoglund, docent vid Uppsala universitet, överläkare i psykiatri och en av grundarna till SMART psykiatri, berätta om den samlade forskningen på Hjärnans Dag 2022.