ADHD och åldrande

Läkare, forskare, författare och föreläsare med ADHD i fokus

Forskning Artikel

Läkartidningen

ADHD hos äldre är ett förbisett fenomen

ADHD är en prevalent funktionsnedsättning som ofta inte växer bort i vuxen ålder.

Publicerad: 2019-02-01

Många äldre får kunskap om och förståelse för livslång neuropsykiatrisk sårbarhet när barn eller barnbarn med liknande problematik utreds och diagnostiseras.

De studier som aktuella utrednings- och behandlingsriktlinjer vilar på innefattar ofta inte personer över 65 år.

Det saknas kliniska riktlinjer och validerade skattningsinstrument för utredning och behandling av äldre med ADHD.

Tvärprofessionell kompetens från geriatrik, minnesmottagning och neuropsykiatri efterlyses.

Med rätt kompetens och erfarenhet kan ADHD behandlas framgångsrikt, säkert och effektivt även långt upp i åldrarna.

[Läs mer]