Lotta Borg Skoglund

Publikationer, aktuellt och i pipeline

Forskning Epidemiologi

P-piller, depression & ADHD

Hormonal Contraceptive Use and Risk of Depression Among Young Women With Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder

Kvinnor med ADHD har högre risk än andra att bli mammor när de själva bara är tonåringar. Orsakerna är inte fullständigt kända, men i den här studien visar vi att de har en högre risk än kontroller för depression när de använder p-piller.

Publicerad: 2022-11-01

Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, volume 62, issue 6, pages 665-674 (Jun 2023)

Medförfattare: Emma Hovén, Lisa Ljungman, Josefin Sveen, Charlotte Skoglund, Gustaf Ljungman, Rickard Ljung och Anna Wikman