Lotta Borg Skoglund

Publikationer, aktuellt och i pipeline

Forskning

Barncancer & ångestdämpande

Psychotropic medication use in parents of survivors of adolescent cancer: A register-based cohort study

Vi visar att både mammor och pappor till barn som överlevt cancer oftare använder ångestdämpande och lugnande mediciner. Men det var bara mammorna som oftare använde antidepressiva läkemedel 6 månader till 2 år efter diagnosen.

Publicerad: 2022-04-26

Cancer Medicine

Volume 11, Issue 22

Nov 2022

Pages 4341-4353

Medförfattare: Anna Wikman, Emma Hovén, Anette Alvariza, Malin Lövgren, Ulrika Kreicbergs, Emma Fransson, Gustaf Ljungman, Rickard Ljung och Lisa Ljungman