Lotta Borg Skoglund

Publikationer, aktuellt och i pipeline

Forskning

Autism och förbättrad social funktion

The partial µ-opioid agonist buprenorphine in autism spectrum disorder: a case report

I den här fallrapporten diskuterar vi hur både opioidagonist- och opioidantagonistbehandling kan förbättra social funktion hos personer med autism. Med tanke på att det inte finns några läkemedel för autism och att dessa personer ofta har ett stort lidande tycker vi att det vore rimligt att prova dessa teorier i randomiserade kontrollerade studier.

Publicerad: 2022-04-15

Journal of Medical Case Reports

Volume 16, Issue 1, Article number 152

Apr 2022

Medförfattare: Siri Leknes och Markus Heilig