Lotta Borg Skoglund

Publikationer, aktuellt och i pipeline

Forskning

Sexuell hälsa & preventivmedel

Knowledge, challenges, and standard of care of young women with ADHD at Swedish youth clinics

Sexuellt risktagande får konsekvenser för unga kvinnor med ADHD. I den här studien undersöker vi kunskap och utmaningar kring rådgivning för sexuell hälsa och preventivmedel på svenska ungdomsmottagningar. Barnmorskor behöver bättre evidensbaserade verktyg för att möta behoven hos dessa kvinnor.

Publicerad: 2022-04-15

Sexual & Reproductive Healthcare

Volume 32

Jun 2022

Medförfattare: Anna-Karin Klint Carlander, Malin Thorsell, Youstina Demetry, Sky Nikodell och Helena Kopp Kallner