Lotta Borg Skoglund

Publikationer, aktuellt och i pipeline

Forskning

Åren går, ADHD består

Äldre får sällan diagnos och behandling

Drygt 2 procent av äldre vuxna (> 50 år) lever med ADHD, låg självkänsla, livskvalitet och socialt sammanhang samt hög grad av psykiatrisk och somatisk ohälsa. Få studier har undersökt behandling av ADHD hos äldre, men de studier som finns tyder på goda effekter. Det är därför olyckligt att så få äldre med ADHD får tillgång till utredning och behandling.

Publicerad: 2022-02-22

Läkartidningen

8/2022;119:21109

Medförfattare: Lisa B Thorell och Taina Lehtonen