Lotta Borg Skoglund

Publikationer, aktuellt och i pipeline

Forskning

ADHD hos vuxna

Historia, epidemiologi och neurobiologi

I den här översiktsartikeln beskriver vi att ADHD beror på en kombination av genetiska och miljömässiga faktorer. Odiagnostiserad och obehandlad ADHD riskerar att ge allvarliga konsekvenser för individen och stora kostnader för samhället. ADHD kan behandlas säkert och effektivt hos de flesta vuxna.

Publicerad: 2022-02-22

Läkartidningen

8/2022;119:21179

Medförfattare: Henrik Larsson och Predrag Petrovic