Lotta Borg Skoglund

Publikationer, aktuellt och i pipeline

Forskning

Den mörka sidan

ADHD vanligt vid substansbruk och kriminalitet

I den här översiktsartikeln beskriver vi det samlade kunskapsläget kring samsjuklighet av ADHD, beroende och kriminalitet. Vi konstaterar att behandling bör erbjudas parallellt, helst inom samma vårdenhet, samt att krav på tid för drogfrihet inför utredning bör individualiseras. Det finns inga belägg för att behandling med centralstimulerande läkemedel ökar risken för beroende. Tvärtom tycks adekvat behandling kunna skydda mot utveckling av beroende.

Publicerad: 2022-02-22

Läkartidningen

8/2022;119:21105

Medförfattare: Andrea Johansson Capusan, Joar Guterstam och Ylva Ginsberg