Lotta Borg Skoglund

Publikationer, aktuellt och i pipeline

Forskning

Att förstå underliggande svårigheter

Att möta vuxna personer med ADHD handlar om att förstå de underliggande svårigheterna och anpassa bemötande och vårdplanering efter det.

Jag fick den stora äran att vara redaktör för ett temanummer om ADHD i Läkartidningen. Det här är min inledningsartikel.

Publicerad: 2022-02-22

Läkartidningen

8/2022;119:21206