Lotta Borg Skoglund

Publikationer, aktuellt och i pipeline

Forskning

Abort & preventivmedel

Provision of long-acting reversible contraception at surgical abortion

I den här studien visade vi att förbättrad och skräddarsydd rådgivning kan leda till att ännu fler kvinnor tar chansen att få ett långverkande preventivmedel (LARC) insatt i samband med abort.

Publicerad: 2021-11-10

Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica

Volume101, Issue1

January 2022

Pages 77-83

Medförfattare: Sara Högmark, Niklas Envall, Anna Wikman, Helena Kopp Kallner och Susanne Hesselman.