Lotta Borg Skoglund

Publikationer, aktuellt och i pipeline

Forskning

Ungdomars & berusningsmedel

How to prevent alcohol and illicit drug use among students in affluent areas: a qualitative study on motivation and attitudes towards prevention

I den här studien intervjuade vi unga i det välbärgade området Djursholm utanför Stockholm om deras attityder till alkohol och droger. Resultaten visade på betydelsen av föräldrars engagemang, fritidsaktiviteter och möjligheter att söka hjälp anonymt samt att mötas av ett icke-dömande från vuxna.

Publicerad: 2021-11-07

Substance Abuse Treatment, Prevention, and Policy

Volume 16, Article number 83

Nov 2021

Pages 649-661

Medförfattare: Pia Kvillemo, Linda Hiltunen, Youstina Demetry, Anna-Karin Carlander, Tim Hansson, Johanna Gripenberg, Tobias H. Elgán och Kim Einhorn