Lotta Borg Skoglund

Publikationer, aktuellt och i pipeline

Forskning

Anorektala missbildningar & ADHD

Attention deficit hyperactivity and autism spectrum disorders in patients with anorectal malformations

I denna nationella registerstudie visar vi att barn med anorektala missbildningar har en högre risk för ADHD och autismspektrumstörningar jämfört med barn som föds utan missbildningar.

Publicerad: 2021-09-17

Acta Paediatrica

Volume 110, Issue 11

Nov 2021

Pages 3131-3136

Medförfattare: Tomas Wester, Anna Gunnarsdottir och Anna Svenningsson