Lotta Borg Skoglund

Publikationer, aktuellt och i pipeline

Forskning Epidemiologi

Prematur födsel & ADHD

Association of maternal attention deficit hyperactivity disorder and preterm birth: a cohort study

Vi visar att kvinnor med ADHD, jämfört med andra, har högre risk att föda prematurt och mycket prematurt (<vecka 32), vid såväl spontana som inducerade födslar.

Publicerad: 2020-07-21

BJOG: An Internation Journal of Obstetrics and Gynaecology

Volume 127, Issue12

Nov 2020

Pages 1480-1487

Medförfattare: Susanne Hesselman, Anna Wikman, Helene Kopp Kallner , Alkistis Skalkidou, Inger Sundström-Poromaa och Anna-Karin Wikström