Lotta Borg Skoglund

Publikationer, aktuellt och i pipeline

Forskning

Barncancer & psykisk ohälsa

Increased risk of mental health problems after cancer during adolescence: A register-based cohort study

Cancersjukdom under ungdomsåren ökar risken för att drabbas av psykisk ohälsa senare i livet, vilket belyser vikten av noggranna kontroller och uppföljningar av psykiskt mående för barn som överlever cancer.

Publicerad: 2020-07-03

International Journal of Cancer

Volume 147, Issue12

Dec 2020

Pages 3349-3360

Medförfattare: Emma Hovén, Rickard Ljung, Gustaf Ljungman, Lisa Ljungman, Emma Fransson och Anna Wikman