Lotta Borg Skoglund

Publikationer, aktuellt och i pipeline

Forskning

Olyckor & ADHD

Use of medication for attention-deficit/hyperactivity disorder and risk of unintentional injuries in children and adolescents with co-occurring neurodevelopmental disorders

Det är välkänt att ADHD-medicin minskar risken för olyckor och i den här stora registerstudien visar vi att det gäller även för andra neuropsykiatriska diagnoser.

Publicerad: 2019-10-18

The Journal of Child Psychology and Psychiatry

Volume 61, Issue 2

Feb 2020

Pages 140-147

Medförfattare: Laura Ghirardi, Qi Chen, Zheng Chang, Ralf Kuja-Halkola, Patrick D Quinn, Brian M D'Onofrio och Henrik Larsson