Lotta Borg Skoglund

Publikationer, aktuellt och i pipeline

Forskning Epidemiologi

Tonårdsgraviditet & ADHD

Association of Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder With Teenage Birth Among Women and Girls in Sweden

Trots att svenska ungdomsmottagningar har fått ner tonårsfödslar till under 2% så har tonåringar med ADHD en 6 gånger högre risk än andra att föda barn när de själva bara är barn.

Publicerad: 2019-10-02

JAMA Network Open

Oct 2019

Medförfattare: Helena Kopp Kallner, Alkistis Skalkidou, Anna-Karin Wikström, Cecilia Lundin, Susanne Hesselman, Anna Wikman och Inger Sundström Poromaa