Lotta Borg Skoglund

Publikationer, aktuellt och i pipeline

Forskning Epidemiologi

Samsjuklighet & genetik

Familial risk and heritability of diagnosed borderline personality disorder: a register study of the Swedish population

I den här studien frågar vi oss hur mycket av samsjukligheten mellan ADHD och emotionellt instabilt personlighetssyndrom (EIPS eller borderline) egentligen beror på gemensamma genetiska faktorer och hur mycket som beror på annat.

Publicerad: 2019-06-03

Molecular Psychiatry

Volume 26

Maj 2021

Pages 999-1008

Medförfattare: Annika Tiger, Christian Rück, Predrag Petrovic, Philip Asherson, Clara Hellner, David Mataix-Cols och Ralf Kuja-Halkola