Lotta Borg Skoglund

Publikationer, aktuellt och i pipeline

Kvalitativt Forskning

Riskbruk & sexuellt risktagande

Alcohol and illicit drug consumption and the association with risky sexual behaviour among Swedish youths visiting youth health clinics

I den här studien visar vi att många unga som kommer till ungdomsmottagningen använder alkohol och droger på ett riskabelt sätt, kopplat till sexuellt risktagande vilket gör ungdomsmottagningar till en viktig arena för alkohol- och drogförebyggande arbete.

Publicerad: 2019-05-19

Nordic Studies on Alcohol and Drugs

Volume 36, Issue 5

May 2019

Pages 442–459

Medförfattare: Anna Strandberg, Johanna Gripenberg och Pia Kvillemo